Integritetspolicy & Villkor

Parter

Aspio AB, organisationsnummer 559411-4554. 

Aspio AB hädanefter även kallad “Aspio”, “Vi” och “Oss”. 

Aspio AB tillhandahåller digitala tjänster som licensieras av tredjeparts företag. Dessa tjänster inkluderar men är inte begränsade till, webbplats, bokningssystem och e-handel. 

AutoClean allservice 08 AB, organisationsnummer 559333-3288, Regulatorvägen 21, 14149 Huddinge, Sverige. AutoClean allservice 08 AB hädanefter kallad “Licenstagare” och “Licenstagaren”.

Licenstagaren ansvarar för följande innehåll på webbplatsen: 

 • Inlägg och all dess innehåll som text, bild, video m.m.
 • Prislistans innehåll, prissättning och texter.
 • Alla bilder, videor och texter på hela webbplatsen.
 • Alla bokningar och den affärsrelaterade aspekten av avtalet mellan dig som användare och licenstagaren som leverantör av den tjänst och/eller produkt som erbjuds på webbplatsen och/eller applikationen.
 • Betalningar och alla juridiska skyldigheter som omfattar betalningar genom denna webbplats.

Kort sammanfattning

När du använder webbplatsen och dess funktioner samlas det in personuppgifter som är nödvändiga. Alla uppgifter som samlas in av webbplatsen och/eller applikationen lagras och delas mellan ovan nämnda parter för att kunna ge dig en god service. Parterna har tillgång till uppgifterna och erhåller rätten att använda uppgifterna i den mån som krävs och tillåts av rådande lagstiftning. Alla uppgifter behandlas av varje part under var sitt åtskilt ansvar. 

Licenstagarens köp- och bokningsvillkor

Varje licenstagare upprättar sina egna köp- och bokningsvillkor för sina slutkunder i köp- och bokningsflödet och/eller i kassan. Dessa villkor tillämpas och upprätthålls av licenstagaren på den webbplats du är besökare, kund eller medlem hos. 

Licenstagaren reserverar rätten att kunna kräva 100% av priset för den tjänst du bokat för en utebliven eller sent avbokat besök. Tillåten tid för avbokning finner du i villkoren som anges i köp- och bokningsflödet och/eller i kassan.  

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende på vilka funktioner du använder på webbplatsen kan uppgifter vi samlar in omfatta: 

 • Namn, kontaktinformation som e-postadress, mobilnummer och adress. 
 • CV och personligt brev, när du ansöker om tjänster på webbplatsen.
 • Boknings – betalnings – och orderhistorik. 
 • Information du lämnar i samband med bokning, köp eller leverans av produkter och tjänster. Exempelvis faktureringsinformation, leveransinformation och betalningsinformation samt annan information vi eller licenstagaren har efterfrågat. 
 • Användarnamn och lösenord som du har angett när du skapat konto på webbplatsen. 
 • Användargenererat information som uppkommit med din användning av webbplatsen eller som du själv delat med dig av via webbplatsen.
 • Teknisk information som IP-adress, vilka sidor du har besökt på webbplatsen med mera. 
 • Annan information som har efterfrågats på webbplatsen och du frivilligt har angett till oss. 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 • Aspio webbplatser och/eller applikationer. T.ex. genom att du bokar en tjänst, köper en produkt, prenumererar på nyhetsbrev, skickar in ansökan för lediga tjänster, skapar konto och använder kontaktformulär.
 • När du kontaktar oss eller licenstagaren genom e-post, telefon eller chat.
 • Genom att du gör en bokning eller köp på ett företag som använder Aspios tjänster och de matar in dina uppgifter i systemet för att kunna registrera bokningen och/eller köpet.
 • Genom avtal, faktura eller annan kontakt du har haft med oss eller licenstagaren. 
 • Från tredje part som är vår samarbetspartner eller affärspartner. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Aspio och licenstagaren behöver samla in dina uppgifter för att kunna erbjuda dig sina tjänster. En del uppgifter som samlas in och lagras av vårt system är det lagkrav på att samla in medan andra är till för att kunna erbjuda våra e-tjänster på ett smidigt sätt. 

Aspio och licenstagaren kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål: 

 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter
  • Spara fakturaunderlag i enlighet med rådande lagstiftning
 • Fullgörande av avtal
  • För att hantera köp, bokningar, reklamationer och betalningar
  • För leverans av tjänster och produkter
  • För att kunna erbjuda historisk data på dina köp och bokningar
  • För att kunna erbjuda medlemskonto för dig att hantera dina köp och bokningar online
 • För att kunna erbjuda kundtjänst och flera sätt för Aspio att kommunicera med sina kunder, samarbetspartners och affärspartners
 • För att kunna hantera jobbansökningar
 • Berättigat intresse
  • För att kunna administrera våra affärsrelationer med kunder, affärspartners, samarbetspartners
  • För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra tjänster.
  • För att kunna analysera data vi samlat in och förse kunder med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål
 • Samtycke
  • För att kunna göra direktmarknadsföring och utföra undersökningar

Lagring av personuppgifter

Aspio vidtar skäliga åtgärder för att säkerställa att all data vi samlar in behandlas och lagras på ett säkert sätt. Vi kommer att lagra all data, inklusive personuppgifter, så länge det krävs för de ändamål som nämnts ovan i integritetspolicyn. I många fall är det juridiska krav på oss och licenstagaren att lagra personuppgifter under en viss tid. I övriga fall kommer vi att lagra data och personuppgifter för andra ändamål, om och så länge lagstiftningen tillåter oss, inklusive för att försvara rättsliga anspråk. 

Överföring av personuppgifter

För att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga och erbjuda bra tjänster till våra kunder behöver vi samarbeta med eller köpa in IT-tjänster av andra företag. Exempel på samarbeten är företag som erbjuder IT-tjänster som betallösningar, molntjänster med mera. I dessa fall behöver vi dela en del data och personuppgifter med tredje part. 

Dessa parter utgörs av leverantörer av tjänster nödvändiga för Aspios drift, underhåll, utskick av SMS och e-post, juridiska rådgivare, rekryteringstjänster, analyser av information, sökmotoroptimering, bokföring – betalningstjänster med mera. 

I det fall delar av eller hela Aspio ABs verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan data och personuppgifter komma att lämnas ut till rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare. 

För att Aspio AB ska uppfylla rättsliga skyldigheter kan data och personuppgifter komma att överlämnas till myndigheter om lagstiftning tillåter och/eller kräver det. 

Vilka rättigheter har du? 

Genom att logga in på ditt konto kan du se vilka personuppgifter behandlas och lagras av Aspio och licenstagaren. Du kan även kontakta Aspio för att utöva dina rättigheter som nämns nedan.

Du har rätt att: 

 • begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format
 • begära ut information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och i så fall hur dessa behandlas
 • begära att personuppgifter om dig rättas om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande 
 • begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • i vissa fall, invända mot behandlingen av dina personuppgifter

För att skydda integriteten av våra användare kommer vi att kräva att du identifierar dig. 

Ändringar i integritetspolicyn

Innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen publiceras alltid på Aspios webbplats, https://aspio.io, och licenstagarens webbplats. 

Kontakta oss

Om har några frågor om integritetspolicyn eller om du vill kontakta oss av någon anledning som nämns i integritetspolicyn är du välkommen att ta kontakt med oss via e-post, info@aspio.io

Aspio AB, organisationsnummer 559411-4554. 

www.aspio.io